Obchodní firma: Auto - Moto Riegger s.r.o.
Hlavní adresa provozovny: Litoměřická 575/4
190 00 Praha 9 - Prosek
Právní sídlo Litoměřická 575/4
190 00 Praha 9 - Prosek
IČO:27190579
DIČ:CZ27190579
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103186
Statutární zástupci: Jakub Jursík a Michael Riegger
Bankovní spojení ČSOB banka, a.s.: 264403217/0300
IBAN: CZ73 0300 0000 0002 6440 3217
SWIFT: CEKOCZPP